Condiții generale de participare

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de participare (denumit în continuare « Contract ») care guvernează aderarea ca membru la panel-ul Panelvp și vă definește drepturile și obligațiile în calitate de membru al Panel-ului Panelvp.

Panel-ul este furnizat de Spartoo SAS, o societate pe acțiuni simplificată, cu capital de 215632 euro, cu sediul social la 16 rue henri barbusse, 38100 Grenoble, înregistrată la RCS Grenoble sub numărul 489 895 821. Tel: 04.76.09.59. 29.

Compania este obligată să efectueze studii de piață online prin intermediul Internetului, cu o populație sau un grup identificat de membrii Panelu-lui de sondaj care se angajează să colaboreze activ și în mod regulat în studiile pe care le desfășoară.

Societatea recurge la utilizatorii rețelei de internetîn cadrul unui partenariat în conformitate căruia membrii Panelului de sondaj sunt eligibili la tragerile la sorți periodice.

Membrii panelului se angajează să participe independent la Sondajele Panelvp. Această independență exclude orice legătură de subordonare dintre Panelist și Panelvp.

Vă invităm să citiți acordul de mai jos cu atenție și să îl imprimați dacă este necesar înainte de orice înscriere la Panelvp și orice utilizare a site-urilor sale panelvp.com. În momentul înresistrării pe Panel Panelvp, confirmați că ați citit, înțeles și ați acceptat termenii și condițiile complete de participare. De asemenea, confirmați:

• Trebuie să îndepliniți condițiile de aderare indicate în articolul 2.

• Sunteți de acord că toate dispozițiile prevăzute în acord se vor aplica până când Dvs veți anula sau că noi vom anula Aderarea ca membru urmând condițiile indicate la articolul 4. din Contract.

1.Definiții

Aderare : Acceptarea acestor termeni și condiții și a deveni membru al grupului Contract: Condițiile generale de participare în vigoare la momentul aderării. Este posibil ca ele să evolueze în timp. Vă invităm să le consultați în mod regulat. Studii de piață/ Sondaje : Ele consistă în studiul comportamentelor, atitudinilor și opiniilor persoanelor fizice și juridice. Noi : Spartoo Panel : Grupul de persoane fizice care au acceptat să răspundă la sondajele realizate de Panelvp. Panellist: Orice membru al Panel Vp Chestionar de calificare: Un set de întrebări pe care panelistul trebuie să le completeze cu privire la profilul său pentru a permite comisiei să-și cunoască constituția. Tragere la sorți : Loteria oferă o șansă fiecărui panelist înregistrat și activ să câștige premiile în joc. Rata de participare : Raportul dintre numărul de participări (numărul de sondaje separate finalizate) ale unui panelist pentru a separa sondajele și numărul de invitații primite de către un panelist. Dumneavostră : Orice menbru al panelului

2.Participare la sondaj panel

Participarea la grup este supusă completării chestionarului de calificare. Panelul este deschis exclusiv persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani și indiferent de cetățenia lor.

2.Participare la sondaj panel

Contractul va începe în urma unui mesaj prin e-mail de confirmare și bine ați veni pe care le trimitem panelistului. Prezentul contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul în orice moment.

4.Obligații și responsabilitate

4.Obligații și responsabilitate

4.1.Din membru

Membrul se obligă să participe activ, în mod regulat și onest la sondajele care i se propun, să își actualizeze informațiile personale accesibile prin spațiul său panelist, să aibă o activitate minimă în cadrul grupului, adică să răspunde la cel puțin 1 din 5 sondaje pentru care au fost solicitate. Este interzis de a reproduce, copia, vinde, revinde sau exploata în scop comercial integral sau parțial ceea ce aparține Panelului, nici o utilizare a Panelului sau vreun drept de acces la Panel. Este interzis să încercați să obțineți sau să obțineți fraudulos voucher de cumpărături. Orice fraudă sau abuz în cadrul grupului poate duce la proceduri administrative și / sau juridice introduse de noi, inclusiv confiscarea voucherelor obținute și anularea calității de membru.

4.2.Din Panelvp

Panelvp își rezervă dreptul de a trimite un e-mail prin care solicită Panelistului să își actualizeze informațiile. În cazul aplicării unuia sau mai multora dintre cazurile prezentate mai jos, ne rezervăm dreptul de a rezilia automat, fără notificare și fără formalități legale, contractul prin e-mail sau prin curier poștal :
• Utilizarea Panelului contrar ordinii publice și bunelor moravuri ;
• Încălcarea drepturilor noastre extrapatrimoniale sau ale unui terț ;
• Act care afectează funcționarea Panelului ;
• Deces ;
• Cont considerat inactiv. Orice cont ccare nu ar fi totalizat pe o perioadă de un an nici o anchetă completă ;
• Pierderea, deturnarea sau utilizarea neautorizată a datelor de conectare ;
• Comunicarea, utilizarea frauduloasă a parolei ; • Utilizarea frauduloasă, deturnată sau rea intenționată a grupului (în special, crearea mai multor conturi pentru aceeași persoană, manevre care au ca rezultat câștigul nejustificat de bonuri, în special prin implementarea sistemelor de automatizare) ;
• Punerea la dispoziție contului către o terță parte ;
• Orice nerespectare la furnizarea și / sau menținerea informațiilor reale, actualizate, exacte și complete despre cu privire la persoana d-voastră. ;
• Orice încălcare substanțială din partea dvs la obligațiile dvs. în temeiul contractului, altele decât cele menționate la articolul 4.2 de mai sus;
• Orice încălcare a dispozițiilor articolului 4.1. Drept urmare, vă vom anula contul, abonamentul fără preaviz și veți fi responsabil pentru toate costurile legate de daune sau vătămări, procedurile legale sau alte costuri datorate.

5.Indemnizare membrii panel

În schimbul participării sale la panel și în funcție de rata de participare, panelistul este înscris automat în extragerea lunară cu un premiu. Pentru a fi eligibil pentru extragerea lunară, rata de participare a Panelistului trebuie să fie mai mare sau egală cu rata indicată pe spațiul său de panelist. Panelistul își va putea consulta permanent rata de participare în acest spațiu și, prin urmare, eligibilitatea sa pe site. Tragerea la sorți va avea loc în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, cu alocarea unui voucher de 460 de Lei valabil pe site-ul spartoo.ro și valabil 1 an de la data emiterii voucherului. Pentru a participa la extragere, panelistul trebuie să aibă o rată de participare superioară sau egal cu = 75% în ziua anterioară datei extragerii. El va putea consulta acest procent pe site-ul panelvp.com. Panelistii selectați vor fi anunțați prin e-mail, iar numele lor va fi publicat pe site-ul Panelvp.

6.Clauză limitativă de responsabilitate

Panellistul este singurul responsabil pentru utilizarea calității sale de panellist și consecințele rezultate. Responsabilitatea SPARTOO nu este răspunzătoare în următoarele cazuri :
• Pentru serviciile furnizate de terți
• În cazul nerespectării de către panelist a obligațiilor sale
• În cazul lipsei unui sistem de protecție sau al unui sistem de protecție ineficient împotriva virușilor informatici pe echipamentele informatice Panellistilor.
• În caz de forță majoră
• În cazul unor probleme externe legate de natura rețelei de internet (încetineală, saturație, deconectare...)

La fel, SPARTOO nu poate fi tras la răspundere în cazul:
• Prejudicii suportate de panelist în cazul modificării și / sau pierderii materialului său sale informatic și / sau a conexiunii la internet și / sau a adresei și a inbox e-mail și / sau a parolei.
• Defecțiuni tehnice (conexiune, trimitere de e-mail etc.) independente de voința sa
• Daune cauzate direct sau indirect de către site-ul web și de utilizarea
• Daune morale care ar putea fi consecutive expunerii panelistului la conținutul chestionarelor.
• Pierderea, furtul sau interceptarea de către o terță parte a datelor cu caracter personal furnizate de panelisti

7.Securitatea datelor

Panelistii se angajează să păstreze secret întregul conținut al studiilor prezentate acestora. La rândul său, Panelvp se angajează să nu comunice unei terțe părți niciunul dintre datele dvs. de înregistrare și niciunul dintre răspunsurile dvs. la sondaje, dacă nu în formă agregată. Datele dvs. personale nu vor fi utilizate în scopuri comerciale. nregistrarea este liberă de orice angajament. Membrul poate, în orice moment, să-și închidă înregistrarea actualizând pagina „Coordonatele mele” de pe panelvp.com.